ติดต่อสอบถามข้อมูลทางการเกษตร โทร ๐๒ ๔๔๑ ๓๗๐๕ e-mail: tawee_bkk@hotmail.co.th

ที่อยู่ : เลขที่ ๑ ถนนอุทยาน แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๗๐

 
 
 
 
 
 
ถอดองค์ความรู้ปี ๒๕๕๙ หน้า (๑) หน้า (๒) หน้า (๓) และหน้า ()
     
ข่าวและกิจกรรมส่งเสริมการเกษตร
 
 

ประชุมกลุ่มผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษทวีวัฒนา

ณ แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม.

อ่านรายละเอียด (๒๒ ส.ค ๕๙)

ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯแขวงทวีวัฒนาและแขวงศาลาธรรมสพน

ณ แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม.

อ่านรายละเอียด (๒๒ ส.ค ๕๙)

มอบพันธุ์ปลาดุกปล่อยในสวนเรียนรู้

ณ แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ กทม.

อ่านรายละเอียด (ส.ค ๕๙)

ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯแขวงทวีวัฒนาและแขวงศาลาธรรมสพน์

ณ แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กทม.

อ่านรายละเอียด (๘ ส.ค ๕๙)

ตรวจเยี่ยมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

ณ เขตหนองแขมและเขตทวีวัฒนา กทม.

อ่านรายละเอียด (๕ ส.ค ๕๙)

จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

ณ สำนักงานเขตทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กทม.

อ่านรายละเอียด (๒๘ ก.ค ๕๙)

จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Filed Day)

ณ แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ กทม.

อ่านรายละเอียด (๒๖ ก.ค ๕๙)

ประชุมศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน

ณ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กทม.

อ่านรายละเอียด (๒๕ ก.ค ๕๙)

เยี่ยมเยียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการทำน้ำยาเอนกประสงค์

ณ แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กทม.

อ่านรายละเอียด (๒๒ ก.ค ๕๙)

 
Copyright 2010 , Agricultural Extention Office . All right reserved.
สำนักงานเกษตรพื้นที่ ๔  โทร./โทรสาร 0-2441-3705
e-mail: tawee_bkk@hotmail.co.th