ติดต่อสอบถามข้อมูลทางการเกษตร โทร ๐๒ ๔๔๑ ๓๗๐๕ e-mail: tawee_bkk@hotmail.co.th

ที่อยู่ : เลขที่ ๑ ถนนอุทยาน แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๗๐

 
 
 
 
 
 
ถอดองค์ความรู้ ปี 2560
     
ข่าวและกิจกรรมส่งเสริมการเกษตร
 
 

เยี่ยมเยียนระดับทีม ศจช.หนองค้างพลู

แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กทม.

อ่านรายละเอียด (๒๒ ส.ค.๖๐)

ติดตามงานโครงการ 9101

แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กทม.

อ่านรายละเอียด (๒๓ ส.ค.๖๐)

 

ติดตามงานโครงการ 9101

แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กทม.

อ่านรายละเอียด (๑๐ ส.ค.๖๐)

 

 

ติดตามงานโครงการ 9101

แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กทม.

อ่านรายละเอียด (๙ ส.ค.๖๐)

 

ติดตามงานโครงการ 9101

แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กทม.

อ่านรายละเอียด (๒ ส.ค.๖๐)

ติดตามการตรวจแปลง GAP เบื้องต้น เขตทวีวัฒนา กทม.

อ่านรายละเอียด (๒๔ ส.ค.๖๐)

ติดตามการดำเนินงานของกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา กทม.

อ่านรายละเอียด (๒๔ ส.ค.๖๐)

ติดตามการดำเนินการโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม.

อ่านรายละเอียด (๑๗ ส.ค.๖๐)

ติดตามการดำเนินการโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เขตทวีวัฒนา กทม.

อ่านรายละเอียด (๔ ส.ค.๖๐)

ติดตามการดำเนินการโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ โครงการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กทม.

อ่านรายละเอียด (๑ ส.ค.๖๐)

 
Copyright 2010 , Agricultural Extention Office . All right reserved.
สำนักงานเกษตรพื้นที่ ๔  โทร./โทรสาร 0-2441-3705
e-mail: tawee_bkk@hotmail.co.th