ติดต่อสอบถามข้อมูลทางการเกษตร โทร ๐๒ ๔๔๑ ๓๗๐๕ e-mail: tawee_bkk@hotmail.co.th

ที่อยู่ : เลขที่ ๑ ถนนอุทยาน แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๗๐

 
 
 
 
 
 
ถอดองค์ความรู้ปี ๒๕๕๙ หน้า (๑) หน้า (๒) หน้า (๓) และหน้า ()
     
ข่าวและกิจกรรมส่งเสริมการเกษตร
 
 

พูดคุยกับธกส.สาขาสายใต้ใหม่

ณ เขตทวีวัฒนา กทม.

อ่านรายละเอียด (๑๖ ธ.ค ๕๙)

เยี่ยมเยียนเกษตรกร

ณ แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม.

อ่านรายละเอียด (๑๖ ธ.ค ๕๙)

จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน

ณ เขตทวีวัฒนา กทม.

อ่านรายละเอียด (๑๕ ธ.ค ๕๙)

จัดเก็บข้อมูลแผนการผลิตรายครัวเรือน

ณ แขวงหลักสอง เขตบางแค กทม.

อ่านรายละเอียด (๑๔ ธ.ค ๕๙)

ดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรกร

ณ เขตหนองแขม กทม.

อ่านรายละเอียด (๑๔ ธ.ค ๕๙)

จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขุมชน

ณ แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กทม.

อ่านรายละเอียด (๑๓ ธ.ค ๕๙)

จัดเก็บข้อมูลแผนการผลิตรายครัวเรือน

ณ แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม.

อ่านรายละเอียด (๙ ธ.ค ๕๙)

จัดเก็บข้อมูลแผนการผลิตรายครัวเรือน

ณ แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม.

อ่านรายละเอียด (๙ ธ.ค ๕๙)

ดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรกร

ณ แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กทม.

อ่านรายละเอียด (๙ ธ.ค ๕๙)

ดำเนินโครงการศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

ณ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม.

อ่านรายละเอียด (๘ ธ.ค ๕๙)

ดำเนินโครงเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

ณ เขตทวีวัฒนา กทม.

อ่านรายละเอียด (๗ ธ.ค ๕๙)

ดำเนินโครงเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

ณ เขตทวีวัฒนา กทม.

อ่านรายละเอียด (๗ ธ.ค ๕๙)

จัดเก็บข้อมูลแผนการผลิตรายครัวเรือน

ณ แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม.

อ่านรายละเอียด (๘ ธ.ค ๕๙)

เยี่ยมเยียนศูนย์บริการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ณ แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กทม.

อ่านรายละเอียด (๘ ธ.ค ๕๙)

จัดโครงการระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่

ณ สำนักงานเขตทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กทม.

อ่านรายละเอียด (๘ ธ.ค ๕๙)

จัดเก็บข้อมูลการผลิตรายครัวเรือน

ณ เแขวงบางแคเหนือ ขตบางแค กทม.

อ่านรายละเอียด (๗ ธ.ค ๕๙)

 
Copyright 2010 , Agricultural Extention Office . All right reserved.
สำนักงานเกษตรพื้นที่ ๔  โทร./โทรสาร 0-2441-3705
e-mail: tawee_bkk@hotmail.co.th