ติดต่อสอบถามข้อมูลทางการเกษตร โทร ๐๒ ๔๔๑ ๓๗๐๕ e-mail: tawee_bkk@hotmail.co.th

ที่อยู่ : เลขที่ ๑ ถนนอุทยาน แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๗๐

 
 
 
 
 
 
ถอดองค์ความรู้ปี ๒๕๕๙ หน้า (๑) หน้า (๒) หน้า (๓) และหน้า ()
     
ข่าวและกิจกรรมส่งเสริมการเกษตร
 
 

ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี ๒๕๖๐

ณ แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม.

อ่านรายละเอียด (๘ ก.พ ๖๐)

ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี ๒๕๖๐

ณ แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม.

อ่านรายละเอียด (๗ ก.พ ๖๐)

จัดเก็บพิกัด GIS

ณ แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กทม.

อ่านรายละเอียด (๒ ก.พ ๖๐)

จัดเก็บพิกัด GIS

ณ แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม.

อ่านรายละเอียด (๑ ก.พ ๖๐)

ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี ๒๕๖๐

ณ แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กทม.

อ่านรายละเอียด (๑ ก.พ ๖๐)

 

 

 

 

 

 

   
 
Copyright 2010 , Agricultural Extention Office . All right reserved.
สำนักงานเกษตรพื้นที่ ๔  โทร./โทรสาร 0-2441-3705
e-mail: tawee_bkk@hotmail.co.th