ติดต่อสอบถามข้อมูลทางการเกษตร โทร ๐๒ ๔๔๑ ๓๗๐๕ e-mail: tawee_bkk@hotmail.co.th

ที่อยู่ : เลขที่ ๑ ถนนอุทยาน แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๗๐

 
 
 
 
 
 
ถอดองค์ความรู้ปี ๒๕๕๙ หน้า (๑) หน้า (๒) หน้า (๓) และหน้า ()
     
ข่าวและกิจกรรมส่งเสริมการเกษตร
 
 

ติดตามผลเมลอนในโรงเรือนเกษตรกร

ณ แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ กทม.

อ่านรายละเอียด (๒๖ ก.ย ๕๙)

กิจกรรมโครงการสุขภาวะ บรรยายให้ความรู้เรื่องการผลิตและการใช้ปุ๋ยชีวภาพ

ณ แขวงหลักสอง เขตบางแค กทม.

อ่านรายละเอียด (๑๕ ก.ย ๕๙)

เตรียมความพร้อมสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ๒๕๕๙/๖๐

ณ สำนักงานเกษตรพื้นที่ ๔

อ่านรายละเอียด (๑๓ ก.ย ๕๙)

กิจกรรมลงทำนาปีข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ แหล่งเรียนรู้คลองทวีวัฒนา พ.ศ ๒๔๒๑

ณ แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กทม.

อ่านรายละเอียด (๘ ก.ย ๕๙)

เตรียมความพร้อมสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ๒๕๕๙/๖๐

ณ สำนักงานเกษตรพื้นที่ ๔

อ่านรายละเอียด (๖ ก.ย ๕๙)

ประชุมกลุ่มผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษทวีวัฒนา

ณ แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม.

อ่านรายละเอียด (๒๒ ส.ค ๕๙)

ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯแขวงทวีวัฒนาและแขวงศาลาธรรมสพน

ณ แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม.

อ่านรายละเอียด (๒๒ ส.ค ๕๙)

มอบพันธุ์ปลาดุกปล่อยในสวนเรียนรู้

ณ แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ กทม.

อ่านรายละเอียด (ส.ค ๕๙)

ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯแขวงทวีวัฒนาและแขวงศาลาธรรมสพน์

ณ แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กทม.

อ่านรายละเอียด (๘ ส.ค ๕๙)

 
Copyright 2010 , Agricultural Extention Office . All right reserved.
สำนักงานเกษตรพื้นที่ ๔  โทร./โทรสาร 0-2441-3705
e-mail: tawee_bkk@hotmail.co.th